Kokį kiekį žymi skaičiaus skaitmenys?

Parašykite komentarą

Kai tikrinu vaikų matiekos uždavinius, dažna tema pasibarti būna apie „skaitmenis“, „skaičius“ ir „kiekius“. Ir kožnąsyk su jais ginčydamasis, sukąstais dantimis prisimenu tokią VLKK rekomendaciją, pagal kurią jus sutvarkys bet kuris galvažudys redaktorius gintariniais karoliais.

Va, žiūrėkite: http://www.vlkk.lt/konsultacijos/7597-prekiu-kiekis-ribotas

Praėjusiame gyvenime, prisipažinsiu, teko šiek tiek kąsti matematikos ir programavimo, o dar vėliau – dar ir mažumą filosofijos. Ir su ta patirtimi štai ką jums galiu pasakyti apie tas tris sąvokas:

 1. Skaitmuo – tai vienas simbolis, iš kurio sudaromi skaičiai arba visai ne skaičiai.
 2. Skaičius – tai užrašas iš vieno ar kelių skaitmenų. Tam tikra skaitinė išraiška.
 3. Kiekis – tai, ką skaičius žymi, tam tikra išmatuota (ir galbūt išreikšta skaičiumi) vertė. Vizualiai identiški skaičiai gali reikšti skirtingus kiekius, pvz., šešioliktainis 10 yra dešimtainiu šešetu didesnis už dešimtainį 10, o dvejetainiu 10 žymimas kiekis bus užduotis jūsų namų darbams.

Kasdienėje kalboje skaičius ir kiekis, taip, gali būti naudojami sinonimiškai, nes niekam tai nerūpi. Bet formalus reikalavimas naudoti „skaičių“ „suskaičiuojamiems“ dalykams, o „kiekį“ – „nesuskaičiuojamiems“ (jau pati „neskaičiuojamumo“ sąvoka yra keista) ne tik neduoda jokios praktinės naudos, bet ir duoda nenaudos ir sukelia painiavą.

Realiame gyvenime siūlyčiau daryti taip: jei yra gintarinių karolių tikimybė – vartoti pagal VLKK rekomendaciją (nes kitaip jus pačirškins, suės ir pamirš). O jeigu rašote rimtesnį tekstą, skirtą išsilavinusiai auditorijai – naudotis smegenimis.

Reklama

Apie aukštos kokybės tekstus

2 Komentaras

kokybe

Kai angliškai skaitai ir rašai daug, nori nenori, pradedi mėgdžioti ir konstrukcijas. Vienas iš klasikinių pavyzdžių – junginys „aukštos kokybės“ (high quality). Nepamirškim, kad turime puikų būdvardį – kokybiškas, kurį dar ir puikiai laipsniuoti galima.

Todėl, jei reikia būdvardžio:

High quality => kokybiškas

Low quality => nekokybiškas

Galite, žinoma, sakyti ir „aukštos kokybės“, bet galite pasirodyti kaip tūlas mano kolega, kuris anglakalbiams sako, kad daro qualitative translations (o ką, vis geriau, nei quantitative).

Paveikslėlis – iš VU FlF verstinio teksto redagavimo dalyko kortelės. Kaip sakoma, batsiuvys basas, o kriaučius – be kepurės.

Mėnesio prizas – „mėnesiui“

2 Komentaras

menuo

Perteklinis „mėnuo“ – ypač dažna kalbos glaustumo klaida reklamos antraštėse. Matyt, tas „mėnuo“ turi kažkokių antgamtinių galių, nes „pirmadienio parą“ arba „keturkampį kvadratą“ sutikti gerokai sunkiau!

Išimčių yra, pvz., „liepa“ gali reikšti ne tik mėnesį. Bet absoliuti dauguma kitų atvejų paaiškinimo nereikalauja. Taupykite skaitytojų laiką!

Pastaba (2013-02-22): VLKK nurodo, kad „mėnuo“ reikalingas oficialiuosiuose stiliuose, bet net ir čia (ypač žiniasklaidoje) skaitytojui jokios papildomos informacijos jis nesuteikia.

Nekintančios problemos su nekaitomais žodžiais

Komentarų: 1

Persidirbę dažnai pamirštame apie fundamentalius dalykus. Vieną iš jų neseniai priminė antraštė „Verslo žiniose“, kurią turbūt pastebėjau dėl rašybos klaidos (profesinė liga). Tačiau kita ir didesnė problema ten yra nekaitomas įmonės pavadinimas.

Kodėl tai yra problema? Ogi todėl, kad skaitytojas, perskaitęs nekaitomą pavadinimą, jį intuityviai suvokia pagrindine forma, vardininku. Dėl to, jei galvoje turima kita forma, dažnai byra sakinio prasmė. Šiuo atveju:

„Western Union“ kontrolė pagąsdino ()

Ką tai reiškia? „Western Union“ kontrolės padalinys pagąsdino kažką? Kontrolė pagąsdino įmonę „Western Union“? Čia – tik dviprasmybė, bet kitais atvejais tų prasmių gali būti daug.

Arba kitas pavyzdys:

„Google“ už 12,5 mlrd. dolerių perka „Motorola Mobility“ (DELFI)

Čia visiškai neaišku, kas ką perka. Beje, panaši situacija yra ir su neadaptuotais asmenvardžiais (pvz., Darjuš primušė Marek).

Kaip tai spręsti? Žinau tris būdus:

 1. Konstruoti sakinį taip, kad nelinksniuojamas žodis tiktų vardininko linksniu, pvz., „Western Union“ sulaukė kontrolės grasinimų arba „Google“ pirkinių krepšelyje – „Motorola Mobility“.
 2. Pridėti daiktavardį su atitinkamu linksniu, pvz., „Western Union“ buhalterijai kvepia nemalonumais arba Korporacija „Google“ perka „Motorola“ mobiliųjų įrenginių padalinį.
 3. Kaityti pavadinimus. Tai galima daryti ne su visais, bet, tarkim, galimas toks sakinys: „Bitės“ klientams ekskursijų į ryšio zoną nereikia.

Taupykite skaitytojų laiką!

Keli draugiški patarimai „kalbainių“ kritikams

3 Komentaras

Pastaruoju metu tapo beveik madinga pakritikuoti atseit netikusiai dirbančius kalbos puoselėtojus. Daugeliu atveju nesu linkęs pritarti, nes matau daugiau kalbos priežiūros naudos, nei bėdos. Bet iš principo siekiu gėrio ir tobulumo, todėl nusprendžiau paskubomis tekštelėti kelias metodines pastabas tokių varomųjų opusų autoriams.

Taigi, ką padaryti, kad kritika būtų veiksmingesnė ir pasiektumėte norimą rezultatą:

 1. Formuluokite problemą. „Kalbainiai – debilai“, arba „jie tyčiojasi iš mano kalbos“ – netinka. Apibendrinimai iš kelių juokingų pasiūlymų ir išvada, kad „ten dirba vėplos“, irgi skamba nerimtai. Realios problemos yra: taisyklių nenuoseklumas (pvz., nerekomenduojami „pardavimai“, bet yra „viešieji pirkimai“; skirtingi žodynai teikia skirtingus terminus), nurodymų dviprasmiškumas, neprieinami oficialios informacijos šaltiniai (pvz., kai kurios vietovardžių rašymo taisyklės yra tik leidiniuose, kurie išleisti popieriuje ir kainuoja nemažus pinigus).
 2. Argumentuokite. Autoritetai, tokie beveik Bažnyčios tėvai, prieš kuriuos neatsilaiko jokie kalbos saugotojai – tai pripažinti rašytiniai šaltiniai (išleistos taisyklės, VLKK aprobuoti žodynai, žinynai, tekstai patikimuose šaltiniuose). Argumentai „taip kalbu, ir mano kaimynai taip kalba“ – netinka. Analogijos su kitomis kalbomis irgi paprastai netinka. Jei išdėstysite argumentus pagrįstai ir logiškai, prieš jus nulenks galvą ir ginčą laimėsite. Taip pat galiojantis argumentas yra kontekstas. Jei rašote arba kalbate taip, kad reikalingas šnekamasis, neformalus stilius, nuo jūsų iš karto atstos.
 3. Apibrėžkite kritikos adresatą. Generalizuota kategorija, tokia, kaip „gintariniai karoliai“ (taip mėgstama vadinti hardkorinius kalbininkus) netinka. Siūlau nurodyti: VLKK, LKI, Kalbos inspekciją, arba konkretų asmenį, kuris jus nuskriaudė ar sunervino. Iš patirties žinau, kad pikčiausius taisytojus su institucijomis sieja nebent svajonės. Paprastai – tai mėgėjai „kalbos darkytojai“ kokiame Dievo užmirštame užkampyje, kuriems tiesiog verkiant reikia dėmesio.
 4. Nepainiokite institucijų. Jei gavote baudą (kuo netikiu, nes baudomis dažniausiai mojuoja tie, kas apie jas kur nors viena ausimi girdėjo, bet niekad nemokėjo), nekaltinkite VLKK už Kalbos inspekcijos darbus, arba LKI už tai, kas paskelbta VLKK svetainėje kaip konsultacija. Jei šito nesilaikysite, opusas primins Kubiliaus kaltinimą dėl paukščių gripo.
 5. NEDARYKITE MOKSLEIVIO LYGIO KALBOS KLAIDŲ. Jeigu kritikuojate ir jau kritikuodami veliate tokias klaidas kaip „legitymumas“, „pajodęs“, „telefono pakrovėjas“ ar pan., tai, atleiskit, į jus rimtai nežiūrės. Atrodysite kaip tinginys aštuntokas, dėl kurio dvejeto už diktantą kalti visi, tik ne jis (tiesa, palaikymo tarp kitų tinginių jis gali ir sulaukti).

Turėkite raumeny. Nes netikusi kritika yra ne geresnė už netikusį kritikuojamą objektą.

Mes neturime laiko skaityti jūsų įvardžių

4 Komentaras

Užkliuvo žvilgsnis už vieno reklaminio plakato ir prisiminiau tokią dažnai pasitaikančią problemą. Prisiskaitę ir prisirašę angliškai (kur veiksmažodžiai neasmenuojami) dažnai pamirštame, kad lietuvių kalbos asmenuojamosios veiksmažodžių formos asmeninius įvardžius paprastai visiškai pavaduoja.

Todėl, jei nereikia veiksmo atlikėjo išskirtinai pabrėžti, tuos velnio įvardžius drąsiai galima (o jei teksto ilgis ribotas – reikia) praleisti.

Mes turime jūsų svajonių kilimą

Jei jau turime, tai aišku, kad mes. O kuo trumpesnė antraštė, tuo geriau.

esu legenda

Toks filmas buvo neblogas. Lietuviškas pavadinimas išverstas paraidžiui, nors „Esu legenda“ būtų trumpiau, o pasakytų ne mažiau.

Mes norime, kad Jūs įsikurtumėte ir gyventumėte savo svajonių namuose. Pasiūlysime išskirtinį savo dėmesį ir pateiksime asmeniškai Jums parengtą kreditavimo pasiūlymą.

Čia du visiški antisakiniai. Juos reiktų perrašinėti, nes taip ir trenkia sakinio nesurezgančiu vadybybininku. Šiaip ar taip, jei visus įvardžius išmestume, šie sakiniai nei kiek nepablogėtų, bet taptų trumpesni. Šiuo atveju dar reiktų turėti omenyje tai, kad mano, tavo, savo irgi dažnai būna aiškūs iš konteksto (bet apie tai – kada nors vėliau).

Prie to paties reiktų nepamiršti ir apie sangrąžos dalelytę. Pavyzdžiui, „nusifotografuoti“ savaime reiškia, kad nuotraukoje bus nusifotografuojantysis. Todėl „savęs nusifotogafavimo funkcija“ skamba keistokai.

Netuščiažodžiaukim.

Daugiau informacijos – čia.

Kaip darant pavedimus neprisidaryti

Komentarų: 1

Yra du panašiai skambantys žodžiai – pavedimas ir pervedimas. Kalbant apie pinigus jie dažnai vartojami sinonimiškai. Ir pats kartais sugaunu save sakydamas „padariau tau pavedimą“. Bet iš tiesų skirtumas yra rimtas ir svarbus.

Pavedimas reiškia iš esmės tą patį, kaip paliepimas ar prašymas. Kitaip tariant, pavesdamas liepiu kažkam padaryti tam tikrą veiksmą. Ir tas veiksmas gali būti iš esmės bet koks: pirkimas, pardavimas, mokėjimas ar spyris pasturgalin.

Gi pervedimas, kai kalbame apie mokėjimus, jau yra konkretus dalykas. Pinigai, buvę vienur, pervedami kitur, kitaip tariant, atliekamas mokėjimas.

Va citata iš vienos lizingo bendrovės tinklalapio:

Taip, pavedimą galima padaryti iš bet kurio banko internetinės bankininkystės programos. Kaip “Pavedimo gavėją“ nurodykite save ir pinigus perveskite į savo pirkimo išsimokėtinai kortelės sąskaitą – sąskaitos numeris nurodytas sąskaitos atmintinėje ir pasirašytoje kortelės sutartyje.

Pastraipos autorius, kaip ir aš dažnai, reikalus supainiojo. Taip, pavedimą padaryti galima iš programos. Galima liepti bankui kažką padaryti. Todėl bankas ir yra pavedimo gavėjas. Tuo tarpu pinigų gavėjas – tai jau kitas asmuo. Todėl save reiktų nurodyti kaip mokėjimo gavėją, lėšų gavėją ar pan.

Dar pavyzdys iš dienraščio:

<…>Pirkėjas sakė, kad turiu jam atsiųsti siuntos išsiuntimo kodą. Kitaip, pasak jo, bankas, saugumo sumetimais, negali padaryti pavedimo į mūsų sąskaitą, o jis, neva, negali pavedimo atšaukti“, – dėstė vilnietis.

Į sąskaitą galima pervesti pinigų, galima sumokėti, bet padaryti pavedimo – niekaip.

Trumpai tariant: pavedimas = paliepimas; pervedimas = pinigų perdavimo operacija (paprastai atliekama gavus pavedimą, t. y. paliepus).

Older Entries