Apie aukštos kokybės tekstus

2 Komentaras

kokybe

Kai angliškai skaitai ir rašai daug, nori nenori, pradedi mėgdžioti ir konstrukcijas. Vienas iš klasikinių pavyzdžių – junginys „aukštos kokybės“ (high quality). Nepamirškim, kad turime puikų būdvardį – kokybiškas, kurį dar ir puikiai laipsniuoti galima.

Todėl, jei reikia būdvardžio:

High quality => kokybiškas

Low quality => nekokybiškas

Galite, žinoma, sakyti ir „aukštos kokybės“, bet galite pasirodyti kaip tūlas mano kolega, kuris anglakalbiams sako, kad daro qualitative translations (o ką, vis geriau, nei quantitative).

Paveikslėlis – iš VU FlF verstinio teksto redagavimo dalyko kortelės. Kaip sakoma, batsiuvys basas, o kriaučius – be kepurės.

Reklama

Mėnesio prizas – „mėnesiui“

2 Komentaras

menuo

Perteklinis „mėnuo“ – ypač dažna kalbos glaustumo klaida reklamos antraštėse. Matyt, tas „mėnuo“ turi kažkokių antgamtinių galių, nes „pirmadienio parą“ arba „keturkampį kvadratą“ sutikti gerokai sunkiau!

Išimčių yra, pvz., „liepa“ gali reikšti ne tik mėnesį. Bet absoliuti dauguma kitų atvejų paaiškinimo nereikalauja. Taupykite skaitytojų laiką!

Pastaba (2013-02-22): VLKK nurodo, kad „mėnuo“ reikalingas oficialiuosiuose stiliuose, bet net ir čia (ypač žiniasklaidoje) skaitytojui jokios papildomos informacijos jis nesuteikia.