kokybe

Kai angliškai skaitai ir rašai daug, nori nenori, pradedi mėgdžioti ir konstrukcijas. Vienas iš klasikinių pavyzdžių – junginys „aukštos kokybės“ (high quality). Nepamirškim, kad turime puikų būdvardį – kokybiškas, kurį dar ir puikiai laipsniuoti galima.

Todėl, jei reikia būdvardžio:

High quality => kokybiškas

Low quality => nekokybiškas

Galite, žinoma, sakyti ir „aukštos kokybės“, bet galite pasirodyti kaip tūlas mano kolega, kuris anglakalbiams sako, kad daro qualitative translations (o ką, vis geriau, nei quantitative).

Paveikslėlis – iš VU FlF verstinio teksto redagavimo dalyko kortelės. Kaip sakoma, batsiuvys basas, o kriaučius – be kepurės.