Apie užpakalius ir galus be emocijų

6 Komentaras

Čia pavaizduotas stiebo galas, bet su užpakaliu jis neturi nieko bendra.

Yra žmonių, kuriems žodis „užpakalis“ iš karto sužadina neigiamas asociacijas ir jie paniškai to žodžio bijo (nors visiškai neverta – vien tai, kad tuo žodžiu mandagiai pavadinama ir minkštoji, nieko nereiškia). Dėl to atsiranda įvairios netikslios sąvokos, tokios kaip „galinis stiklas“, „galiniai žibintai“ ir pan.

Esmė ta, kad „užpakalis“ ir „galas“ yra skirtingi dalykai. Kalbant moksliškai – „užpakalis“ yra „galo“ hiponimas, t. y. siauresnė sąvoka. Arba ūkiškai – ne kiekvienas galas yra užpakalis.

Pavyzdžiui, galima visiškai ramiai sakyti „priekinis antenos galas“ arba „užpakalinis antenos galas“.

Siūlau taip: jei kalbame apie „priekį“, reikia kalbėti ir apie „užpakalį“. O „galą“ (arba pabaigą) geriau vartoti tada, kai yra „pradžia“. Todėl, pvz., televizijos laida turi „pradžią“ ir „galą“, o automobilis – „priekį“ ir „užpakalį“.

Kuo „neturi“ skiriasi nuo „negali“?

4 Komentaras

Šitai ir rašydami, ir kalbėdami painioja, ko gero, dauguma lietuvių.

Kur čia bėda? Problema yra tai, kad neturi reiškia tą patį, kaip ir neprivalo (turi ir privalo šiame kontekste yra sinonimai). Todėl teiginys „A neturi daryti B“ iš esmės reiškia, kad „A gali daryti B, tačiau neprivalo“.

Gi teiginys „A negali daryti B“ būtent tai ir reiškia – B yra veiksmas, kurį veikėjui A atlikti draudžiama.

Taigi, jei turime galvoje neigiamą rekomendaciją, tinka neturi (pvz., mokinys neturi rūkyti [bet gali]), o jei kalbame apie griežtą draudimą – reikia vartoti negali (pvz., mokinys negali rūkyti).

Iš tiesų šios sąvokos painiojamos net LR Konstitucijoje. Ką tai reiškia, turbūt galėtų paaiškinti teisininkai. Pavyzdys (Konstitucijos 25 str.):

Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.

Žodžiu, turėkite raumeny.

Kokio velnio čia tikėtis

3 Komentaras

Taip jau nutiko, kad kasdien perskaitau ir nemažai visokių tekstų, kartais ir pats vieną kitą sakinį parašau. Kadangi esu vertėjas, o kartais – redaktorius (kad ir kaip to nemėgčiau), dažnai pamatau visokių teksto problemų, kurias nesunku ištaisyti. Kaip sakė vienas bičiulis: grammar nazi starting soft.

Čia bus visokios pastabos apie tai ir gal kitokie kalbos pagarbinimai.

 

Newer Entries